Vi har i den seneste tid kunne læse forskellige steder på nettet, hvor forskellige trænere har ydet den service at give en kuskekommentarer at de er blevet svinet til fordi det er gået modsat i løb.. Der er hermed taget beslutning om at vi ikke længere yder denne service på hjemmesiden da vi ikke ønsker ballade for en udtalelse og service. Vi vil fortsat skrive, hvilke heste som starter og om de har sko på eller ej👍.

I dag starter vi 3 på Falster.

Prøveløb, Fire World – Rene Jonassen.

Arn Kronos – 4 sko. AFJ

Vakse Viggo – bagsko. AFJ